İsim   Oyuncular     IP:Port  Harita
705
 2 / 3289.179.240.119:27050dmc_dm4
2414
 6 / 16104.131.24.108:27015dmc_dm2
6115
 0 / 32205.196.43.194:27054dmc_e1m2