İsim   Oyuncular     IP:Port  Harita
4099
 0 / 3262.75.163.104:16567Strike At Karka...