Name   Spieler     IP:Port  Karte
5
 1 / 4037.230.137.92:27015awp_lego_2
163
 1 / 2046.174.52.9:27259awp_lego_2
184
 0 / 3091.200.42.8:27000awp_lego_2_no_d...
270
 3 / 5446.174.55.132:6666awp_lego_2
391
 1 / 1291.211.118.53:27040awp_lego_2
416
 5 / 1837.230.210.148:27015awp_lego_2s_go
425
 5 / 18185.158.113.75:27015awp_lego_2
463
 1 / 1946.174.52.25:27282awp_lego_2_kef
519
 5 / 5246.174.54.71:27015awp_lego_2
728
 1 / 23109.248.222.4:27000awp_lego_2sa
784
 1 / 1146.174.53.154:27015awp_lego_2_hdr
871
 5 / 28178.163.65.14:27016awp_lego_2
883
 0 / 20109.237.110.152:27800awp_lego_2
933
 1 / 3246.174.49.127:27015awp_lego_2
949
 0 / 3291.122.192.252:27016awp_lego_2_fear...
1007
 0 / 2091.211.117.32:27015awp_lego_2
1013
 23 / 6437.230.137.210:27015awp_lego_2010
1080
 0 / 20109.237.110.97:27302awp_lego_2
1081
 0 / 20109.237.110.97:29570awp_lego_2
1082
 3 / 20109.237.110.97:27019awp_lego_2
1091
 0 / 20109.237.110.97:55555awp_lego_2
1093
 0 / 20109.237.110.97:27310awp_lego_2
1105
 3 / 20109.237.110.97:27034awp_lego_2
1110
 0 / 20212.22.93.74:27030awp_lego_2
1116
 5 / 2546.174.48.49:27219awp_lego_2010_v...