Name   Spieler     IP:Port  Karte
239
 0 / 3246.174.49.220:27015awp_lego_2
272
  0 / 2246.174.48.11:27265awp_lego_2
579
 1 / 3046.174.52.22:27218awp_lego_2
595
 0 / 2462.122.213.209:27015awp_lego_2
640
 4 / 1646.174.49.54:27214awp_lego_2
673
 1 / 21109.248.222.4:27000awp_lego_2
821
 5 / 4246.174.54.71:27015awp_lego_2
881
 1 / 1146.174.53.154:27015awp_lego_2_hdr
888
 1 / 1846.174.49.54:27229awp_lego_2
892
 0 / 3291.122.192.252:27016awp_lego_2_fear...
945
 0 / 1878.155.208.5:27130awp_lego_2
946
 8 / 20109.237.110.152:27800awp_lego_2
951
 1 / 28178.163.65.14:27016awp_lego_2
966
 0 / 3246.174.49.127:27015awp_lego_2
987
 1 / 30195.88.209.160:27015awp_lego_2
1014
 1 / 2146.174.52.25:27242awp_lego_2_a
1069
 0 / 2246.174.53.108:27015awp_lego_2
1198
 0 / 2091.211.117.32:27015awp_lego_2
1208
 0 / 20109.237.110.97:27019awp_lego_2
1213
 7 / 32185.248.103.8:27015awp_lego_2
1280
 5 / 20109.237.110.97:55555awp_lego_2
1299
 4 / 20109.237.110.97:29570awp_lego_2
1305
 1 / 32185.248.103.45:27016awp_lego_2
1319
 10 / 2037.230.228.113:27015awp_lego_2
1334
 8 / 21212.22.93.74:27030awp_lego_2