82.202.249.169:27915 - Garry's Mod orijin ülke  Rusya Federasyonu

IP:Port 82.202.249.169:27915  
Sürüm: 2021.06.09
Oyuncular:
0 of 128
Konum:  Rusya Federasyonu
Eklendi: 9 ay önce
Bilgi güncellendi: 36 saniye önce
 
Bu oyun sunucusunun sahibi misiniz?
Eğer öyleyse, sunucu sahipliğini al!
Ve bu sunucu hakkında daha fazla bilgi ekle!Pozisyon:
3021 / 18625
Puanlar: 181
Oyuncu yok...


Ayarlar:


Ayarlar:


1. Ayarlar:2. Kaydet
Karanlık tasarım Aydınlık tasarım

Yalnızca PLUS Server durumundaki sunucular için kullanılabilir

JSONP kullanımına bir örnek ve örneğin kaynak kodu


_discord_ownerid   76561198139637545
ai_disabled   0
ai_ignoreplayers   0
anticheat   1
appid   4000
bots   0
coop   0
db_doorhealth   10000
db_lockopen   1
db_respawntimer   30
deathmatch   1
decalfrequency   10
dedicated   d
description   DarkRP
edf_extradataflags   177
edf_gameid   4000
edf_gameport   27915
edf_gametags    gm:darkrp gmws:248302805 gmc:rp loc:ru ver:210701
edf_steamid   90149806471712776
igs_debug   0
igs_version   200125
mp_allownpcs   1
mp_autocrosshair   1
mp_fadetoblack   0
mp_falldamage   0
mp_flashlight   0
mp_footsteps   1
mp_forcerespawn   1
mp_fraglimit   0
mp_friendlyfire   0
mp_teamlist   hgrunt;scientist
mp_teamplay   0
mp_timelimit   0
mp_weaponstay   0
netcode   17
nextlevel   
os   l
physgun_limited   0
physgun_maxrange   4096
r_airboatviewdampendamp   1.0
r_airboatviewdampenfreq   7.0
r_airboatviewzheight   0.0
r_jeepviewdampendamp   1.0
r_jeepviewdampenfreq   7.0
r_jeepviewzheight   10.0
r_vehicleviewdampen   0
response_type   s
sbox_bonemanip_misc   0
sbox_bonemanip_npc   1
sbox_bonemanip_player   0
sbox_godmode   0
sbox_maxballoons   10
sbox_maxbuttons   20
sbox_maxcameras   10
sbox_maxdynamite   0
sbox_maxeffects   0
sbox_maxemitters   0
sbox_maxhoverballs   20
sbox_maxlamps   5
sbox_maxlights   5
sbox_maxnpcs   10
sbox_maxprops   50
sbox_maxragdolls   50
sbox_maxsents   100
sbox_maxthrusters   20
sbox_maxvehicles   1
sbox_maxwheels   20
sbox_noclip   0
sbox_persist   
sbox_playershurtplayers   1
sbox_weapons   0
sensor_debugragdoll   0
sensor_stretchragdoll   0
soundlist_usedefaultsounds   0
sv_accelerate   10
sv_airaccelerate   1000
sv_allowcslua   1
sv_alltalk   0
sv_bounce   0
sv_cheats   0
sv_contact   youremail@changeme.com
sv_ew_footsteps   1
sv_ew_screeneffects   1
sv_footsteps   1
sv_friction   8
sv_gravity   600
sv_hl2mp_item_respawn_time   30
sv_hl2mp_weapon_respawn_time   20
sv_maxspeed   10000
sv_maxusrcmdprocessticks   24
sv_noclipaccelerate   5
sv_noclipspeed   5
sv_password   0
sv_pausable   0
sv_report_client_settings   0
sv_rollangle   0
sv_rollspeed   200
sv_specaccelerate   5
sv_specnoclip   1
sv_specspeed   3
sv_steamgroup   
sv_stepsize   18
sv_stopspeed   10
sv_tfa_allow_dryfire   1
sv_tfa_ammo_detonation   1
sv_tfa_ammo_detonation_chain   1
sv_tfa_ammo_detonation_mode   2
sv_tfa_arrow_lifetime   30
sv_tfa_attachments_alphabetical   0
sv_tfa_attachments_enabled   1
sv_tfa_ballistics_bullet_damping_air   1
sv_tfa_ballistics_bullet_damping_water   3
sv_tfa_ballistics_bullet_life   10
sv_tfa_ballistics_bullet_velocity   1
sv_tfa_ballistics_custom_gravity   0
sv_tfa_ballistics_custom_gravity_value   0
sv_tfa_ballistics_enabled   0
sv_tfa_ballistics_mindist   -1
sv_tfa_ballistics_substeps   1
sv_tfa_bullet_doordestruction   0
sv_tfa_bullet_doordestruction_keep   0
sv_tfa_bullet_penetration   0
sv_tfa_bullet_penetration_power_mul   1
sv_tfa_bullet_randomseed   0
sv_tfa_bullet_ricochet   1
sv_tfa_changelog   1
sv_tfa_cmenu   0
sv_tfa_cmenu_key   -1
sv_tfa_damage_mult_max   1.050000
sv_tfa_damage_mult_min   0.950000
sv_tfa_damage_multiplier   1.570000
sv_tfa_damage_multiplier_npc   4.550000
sv_tfa_debug   0
sv_tfa_default_clip   -1
sv_tfa_door_respawn   1000
sv_tfa_dynamicaccuracy   1
sv_tfa_fixed_crosshair   0
sv_tfa_force_multiplier   1
sv_tfa_fx_penetration_decal   1
sv_tfa_holdtype_dynamic   1
sv_tfa_ironsights_enabled   1
sv_tfa_jamming   0
sv_tfa_jamming_factor   1
sv_tfa_jamming_factor_inc   1.950000
sv_tfa_jamming_mult   3.220000
sv_tfa_melee_blocking_anglemult   1
sv_tfa_melee_blocking_deflection   1
sv_tfa_melee_blocking_stun_enabled   1
sv_tfa_melee_blocking_stun_time   0.650000
sv_tfa_melee_blocking_timed   1
sv_tfa_melee_damage_npc   1
sv_tfa_melee_damage_ply   0.650000
sv_tfa_melee_doordestruction   0
sv_tfa_nearlyempty   1
sv_tfa_npc_burst   0
sv_tfa_npc_randomize_atts   1
sv_tfa_penetration_hardlimit   100
sv_tfa_penetration_hitmarker   1
sv_tfa_range_modifier   0.500000
sv_tfa_recoil_eyeangles_mul   1
sv_tfa_recoil_legacy   0
sv_tfa_recoil_mul_p   1
sv_tfa_recoil_mul_p_npc   1
sv_tfa_recoil_mul_y   1
sv_tfa_recoil_mul_y_npc   1
sv_tfa_recoil_viewpunch_mul   1
sv_tfa_reloads_enabled   1
sv_tfa_reloads_legacy   0
sv_tfa_scope_gun_speed_scale   0
sv_tfa_soundscale   1
sv_tfa_spread_legacy   0
sv_tfa_spread_multiplier   7.240000
sv_tfa_sprint_enabled   1
sv_tfa_unique_slots   1
sv_tfa_weapon_strip   0
sv_tfa_worldmodel_culldistance   -1
sv_voiceenable   1
sv_wateraccelerate   10
sv_waterfriction   1
toolmode_allow_axis   1
toolmode_allow_balloon   1
toolmode_allow_ballsocket   1
toolmode_allow_button   1
toolmode_allow_camera   1
toolmode_allow_colour   1
toolmode_allow_creator   1
toolmode_allow_duplicator   1
toolmode_allow_dynamite   1
toolmode_allow_editentity   1
toolmode_allow_elastic   1
toolmode_allow_emitter   1
toolmode_allow_example   1
toolmode_allow_eyeposer   1
toolmode_allow_faceposer   1
toolmode_allow_fading_door   1
toolmode_allow_finger   1
toolmode_allow_hoverball   1
toolmode_allow_hydraulic   1
toolmode_allow_inflator   1
toolmode_allow_lamp   1
toolmode_allow_leafblower   1
toolmode_allow_light   1
toolmode_allow_material   1
toolmode_allow_motor   1
toolmode_allow_muscle   1
toolmode_allow_nocollide   1
toolmode_allow_paint   1
toolmode_allow_permaprops   1
toolmode_allow_physprop   1
toolmode_allow_precision   1
toolmode_allow_pulley   1
toolmode_allow_remover   1
toolmode_allow_rope   1
toolmode_allow_rtcam   1
toolmode_allow_shareprops   1
toolmode_allow_skeypads   1
toolmode_allow_slider   1
toolmode_allow_thruster   1
toolmode_allow_trails   1
toolmode_allow_weld   1
toolmode_allow_wheel   1
toolmode_allow_winch   1
ttt_allow_discomb_jump   0
ttt_credits_starting   2
ttt_debug_preventwin   0
ttt_det_credits_starting   1
ttt_detective_hats   1
ttt_detective_karma_min   600
ttt_detective_max   32
ttt_detective_min_players   8
ttt_detective_pct   0.125000
ttt_firstpreptime   60
ttt_haste   1
ttt_haste_minutes_per_death   0.500000
ttt_haste_starting_minutes   5
ttt_namechange_bantime   10
ttt_namechange_kick   1
ttt_no_nade_throw_during_prep   1
ttt_postround_dm   0
ttt_posttime_seconds   30
ttt_preptime_seconds   30
ttt_ragdoll_pinning   1
ttt_ragdoll_pinning_innocents   0
ttt_round_limit   6
ttt_roundtime_minutes   10
ttt_teleport_telefrags   1
ttt_time_limit_minutes   75
ttt_traitor_max   32
ttt_traitor_pct   0.250000
tv_enable   0
tv_password   0
tv_relaypassword   0
version   2021.06.09
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık


Zamanına göre çevrimiçi oyuncular


inceden inceye
saatlik
günlük
aylık


Derecelendirme ve puanlar

24 saat için oyuncu istatistikleri

Bu fonksiyon sadece Premium puanlı sunucular için mevcut.