116.251.192.212:27040 - Pirates, Vikings, & Knights II orijin ülke  Yeni Zelanda, Tauranga

IP:Port 116.251.192.212:27040  
Sürüm: 0.4.3.0
Oyuncular:
0 of 18
Konum:  Yeni Zelanda, Tauranga
Eklendi: 10 ay önce
Bilgi güncellendi: 13 saniye önce
 
Harita: tw_frostbite
tw_frostbite
Bu oyun sunucusunun sahibi misiniz?
Eğer öyleyse, sunucu sahipliğini al!
Ve bu sunucu hakkında daha fazla bilgi ekle!Pozisyon:
5234 / 18534
Puanlar: 147
Oyuncu yok...


Ayarlar:


Ayarlar:


1. Ayarlar:2. Kaydet
Karanlık tasarım Aydınlık tasarım

Yalnızca PLUS Server durumundaki sunucular için kullanılabilir

JSONP kullanımına bir örnek ve örneğin kaynak kodu


anticheat   1
appid   17570
bots   0
coop   0
deathmatch   1
debug_melee_traces   0
decalfrequency   10
dedicated   d
description   PVKII: Casual
edf_extradataflags   145
edf_gameid   17570
edf_gameport   27040
edf_steamid   90149043284968459
metamod_version   1.10.7-devV
mp_afkprotector_chestdroptime   20
mp_afkprotector_dealmethod   1
mp_afkprotector_kickadmins   0
mp_afkprotector_kickspecs   0
mp_afkprotector_time   90
mp_afkprotector_trinketdroptime   20
mp_allow_custom_balance   0
mp_allownpcs   1
mp_allowrespawntime   5.0
mp_assist_dmg_threshold   10.000000
mp_assist_lifetime   5.000000
mp_attackdirindicator   1
mp_autocrosshair   1
mp_autoteambalance   1
mp_blunderbuss_bulletdrop   250
mp_blunderbuss_bulletspeed   3500
mp_button_dist   70
mp_classlimit   0
mp_classlimit_archer   -1
mp_classlimit_assassin   -1
mp_classlimit_berserker   -1
mp_classlimit_bondi   -1
mp_classlimit_captain   -1
mp_classlimit_gestir   -1
mp_classlimit_heavyknight   -1
mp_classlimit_huscarl   -1
mp_classlimit_manatarms   -1
mp_classlimit_sharpshooter   -1
mp_classlimit_skirmisher   -1
mp_disable_respawn_times   0
mp_disabledteam   0
mp_disablepickups   0
mp_disablespecial   0
mp_dm_force   0
mp_dm_oldrules   0
mp_dm_spawnsound   0
mp_dodge_cooldown_minspeed   120.0
mp_dodge_duration   1.0
mp_dodge_easing_mode   4
mp_dodge_speed_boost_time   0.9
mp_dodge_speed_multiplier_min   0.0
mp_dodge_speed_multiplier_peak   2.0
mp_door_blocked_react_dist   350
mp_door_dist   100
mp_fadetoblack   0
mp_falldamage   1
mp_fastchestrespawn_enabled   1
mp_ff_affects_kick_attack   1
mp_ff_autokick   1
mp_ff_autokick_banminutes   30
mp_ff_autokick_limit   5
mp_ff_damagescale   0.5
mp_ff_message   1
mp_filterdeadchat   0
mp_flashlight   0
mp_flintlock_bulletdrop   250
mp_flintlock_bulletspeed   4500
mp_footsteps   1
mp_forcerespawn   1
mp_fraglimit   0
mp_freezecam   1
mp_friendlyfire   0
mp_gamemodeintro   1
mp_headicons   1
mp_hittraces_per_tick   2
mp_infinite_ammo   0
mp_initialwait_freeze   0
mp_initialwait_freeze_duration   4
mp_initialwaittime   30
mp_kick_berserk_dmgmulti   2
mp_kick_delay   2.0
mp_kick_dmg   3
mp_kick_movementstop   1
mp_kick_physics_maxmass   200
mp_kick_physics_push   400
mp_kick_player_push   300
mp_limitteams   1
mp_lts_adjustroundtimer   1
mp_lts_alivecheck_method   0
mp_lts_allowdraws   1
mp_lts_override_sdtime   0
mp_lts_roundend_delay   1.0
mp_matchbased   0
mp_meleedamagecalc   1
mp_meleedamagemultiplier   1.0
mp_meleerangeboost   0
mp_meleerangescale   1.0
mp_meleesubsequenthitdmg   0.8
mp_meleetracehullsize   3
mp_moveduringsuicide   0
mp_nemesis   1
mp_nemesis_assistscount   1
mp_nemesis_kills   4
mp_overtime_dm   120
mp_preventchestpickup   1
mp_projectile_use_hitboxes   0
mp_randomizer   0
mp_randsuddendeath   0.15
mp_respawntime   5.0
mp_respawntime_waves   10.0
mp_respawnwaves_minwait   5.0
mp_roundlimit   0
mp_roundlimit_clinch   0
mp_roundtime   3
mp_roundtime_dm   0.0
mp_roundtimer_lastteamstanding   45.0
mp_ruleset   casual
mp_show_silver_medals   1
mp_ssrifle_specialmin   0.4
mp_suddendeathtime   45.0
mp_teamlist   hgrunt;scientist
mp_teamplay   0
mp_territorycapdeteriorate   60
mp_territorywindelay   30
mp_thirdperson   1
mp_timelimit   20
mp_timelimit_waitroundend   1
mp_trinketdeath_scoregrace   10
mp_trinketreset   20
mp_trinketrespawn   30
mp_trinketwars_killmultiplier   1.35
mp_trinketwars_maxkills   32
mp_trinketwars_minkills   4
mp_weaponstay   0
mp_winlimit   0
netcode   17
nextlevel   
os   w
r_airboatviewdampendamp   1.0
r_airboatviewdampenfreq   7.0
r_airboatviewzheight   0.0
r_jeepviewdampendamp   1.0
r_jeepviewdampenfreq   7.0
r_jeepviewzheight   10.0
r_vehicleviewdampen   1
response_type   s
sk_blunderbuss_pushback   130.0
sk_blunderbuss_pushup   130.0
sk_blunderbuss_pushup_limit   250.0
sm_nextmap   lts_town
sourcemod_version   1.9.0.6260
sv_accelerate   10
sv_airaccelerate   10
sv_alltalk   0
sv_bounce   0
sv_cheats   0
sv_contact   admin@gibblets.com
sv_footsteps   1
sv_friction   4
sv_gravity   800
sv_maphack   1
sv_maphack_filename   
sv_maxspeed   320
sv_maxusrcmdprocessticks   24
sv_noclipaccelerate   5
sv_noclipspeed   5
sv_password   0
sv_pausable   0
sv_proximitytalk   0
sv_proximitytalk_distance   256
sv_rollangle   0
sv_rollspeed   200
sv_simbullet_visualize   0
sv_specaccelerate   5
sv_specnoclip   1
sv_specspeed   3
sv_steamgroup   
sv_stepsize   18
sv_stopspeed   100
sv_tags   
sv_voiceenable   1
sv_vote_quorum_ratio   0.6
sv_wateraccelerate   10
sv_waterfriction   1
tv_enable   0
tv_password   0
tv_relaypassword   0
version   0.4.3.0
inceden inceye
saatlik
günlük
aylık


Zamanına göre çevrimiçi oyuncular


inceden inceye
saatlik
günlük
aylık


Derecelendirme ve puanlar

24 saat için oyuncu istatistikleri

Bu fonksiyon sadece Premium puanlı sunucular için mevcut.