Name   Spieler     IP:Port  Karte
8884
 1 / 20109.237.109.82:27051awp_india_snow