Name   Spieler     IP:Port  Karte
5952
  0 / 20178.74.102.122:27019aim_headshot2
7263
 5 / 32185.231.155.50:27015aim_headshot2